Ekonomické služby

Vyrostl váš byznys a je už třeba řešit řízení firmy pomocí finančních dat a controllingu?

Máme pro vás řešení!

Externí odborníci na finanční řízení

Externí ekonom vám pomůže získat cenné informace z účetních dat vaší společnosti. Zejména vám je pomůže přeložit do srozumitelné formy a poradit, jak na základě nich řídit firmu.

Externí finanční ředitel je zkušenějším kolegou externího ekonoma. Specializuje se na složitější a komplexnější případy z oblasti finančního řízení a controllingu.

Co nabízíme:

Naši službu poskytujeme ve formě externího ekonoma a externího finančního ředitele. To umožňuje realizovat nezávislý a cenově dostupný pohled zkušených odborníků s vysokoškolským ekonomickým vzděláním na finanční situaci vašeho podniku.

Controlling

V praxi pojem znamená nastavení systému kontrolních mechanismů finančního řízení podniku.

Tyto mechanismy pak včas mohou signalizovat zhoršující se ekonomickou situaci společnosti dříve, než se dostane do finančních potíží.

Zahrnuje:

Zažijte pocit klidu a jistoty.
Kontaktujte nás!