Audit

Potřebujete pro své podnikání provést audit anebo má vaše společnost nařízené povinné provedení auditu ze zákona?

Přesný učetní, forenzní, ale také personální audit už pro vás nemusí být problém!

Auditorská činnost

Pokud jste v rámci vašeho podnikání překročili limity obratu, aktiv a počtu zaměstnanců, zajistíme pro vás audit účetní závěrky, který máte povinnost nechat zpracovat dle zákona.

Potřebujete-li znát nezávislý názor na způsob vedení vašeho účetnictví, provádíme komplexní audit celého účetního a ekonomického systému.

Chcete-li zvýšit efektivitu lidských zdrojů ve vaší společnosti, máme k dispozici personální audit.

Účetní audit

Je důležitý jak pro potřeby státu, ale také pro firmu samotnou. Spočívá v provedení statutárního auditu účetní závěrky podle platných zákonných norem, v kompletním zpracování průběžného auditu jako možnost ověřit si aktuální stav svého účetnictví a získat názor auditora již v průběhu účetního období nebo zpracování auditu pro zvláštní účely, např. audit vybrané části účetnictví nebo vyhotovení účetní závěrky dle specifických potřeb.

Povinný audit

Forenzní audit

Je jednorázové, intenzivní provedení forenzní analýzy třetí nezávislou osobou (auditorem nebo auditorskou firmou). Audit je na rozdíl od analýzy intenzivnější a vždy prováděn nezávislou osobou.

Zahrnuje zejména tyto činnosti:

Personální audit

Personální audit je jednorázová analýza lidských zdrojů ve firmě, na jejímž základě je navrženo řešení ke zvýšení efektivnosti jedinců, týmů i společnosti jako celku.

Cílem personálního auditu je odpovědět na základní tři otázky. Kdo z pracovníků se nejlépe hodí pro danou pracovní pozici? Jak je nastaveno řízení lidí? Kolik pracovníků je třeba na současný objem práce?

Důvody personálního auditu jsou následující:

Čím se zabýváme při provádění personálního auditu:

Personální audit provádí naše skupina odborníků, která využívá referenční modely a zkušenosti, získané dlouholetou praxí v tomto oboru.

Zažijte pocit klidu a jistoty.
Kontaktujte nás!